Privacybeleid

Verantwoordelijke voor verwerking

Kerkpleinheerde.nl staat onder verantwoordelijkheid van het Interkerkelijk Platform Heerde, hierna te noemen ‘IPH’. Het IPH is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het IPH is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

Kerkpleinheerde.nl kan persoonsgegevens verwerken, in de zin van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Contactgegevens, bijv. rondom een verzoek om informatie, worden enkel bewaard voor zover en zolang nodig voor de afhandeling van het contact.

Beveiliging en bewaartermijn persoonsgegevens

De AVG verplicht het IPH om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

  • Contactgegevens die op de website te vinden zijn, zijn enkel met toestemming van de belanghebbenden geplaatst.
  • Er worden geen gegevens van bezoekers op de website bijgehouden.
  • Contactgegevens bijv. rondom een verzoek om informatie, worden enkel bewaard voor zover en zolang nodig voor de afhandeling van het contact.

Rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door Kerkpleinheerde.nl worden verwerkt, dan kunt u een inzageverzoek doen bij de beheerder via info@kerkpleinheerde.nl. We kunnen u dan verder helpen. Uw verzoek zal dan binnen 4 weken behandeld worden.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u via dezelfde weg een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Contactgegevens

Voor vragen rondom de registratie en verwerking van persoonsgegevens binnen Kerkpleinheerde.nl neemt u in eerste instantie contact op met de beheerder

Email:                     info@kerkpleinheerde.nl

(Privacy statement versie 1.0 Oktober 2022)