IDO

Interkerkelijk Diakonaal Overleg

 

Diakenen vroeger en nu

De zorg voor de arme gemeenteleden is een belangrijke taak van de kerkelijke gemeenten. Dit was al zo bij de eerste gemeente te Jeruzalem. Sinds die tijd is het altijd een belangrijk onderdeel gebleven van het gemeenteleven. Vooral weduwen hadden het in de tijd van de Bijbel zwaar. Ze konden in de maatschappij van die tijd moeilijk in hun eigen onderhoud voorzien. De gemeente te Jeruzalem ondersteunde hen door het uitdelen van voedsel. De weduwen konden elke dag langskomen voor een maaltijd.

Daarom stelden zij de gemeente voor om dienaars, helpers, aan te stellen. Mensen die zich speciaal zouden richten op de uitdeling van voedsel aan de weduwen, zij werden diakenen genoemd, die voor de armen zorgden.

Na de Reformatie in 1517 kregen de protestantse kerken een belangrijke taak in het ondersteunen van armen, weduwen en wezen.

Na de Tweede Wereldoorlog nam de Nederlandse Overheid deze taak steeds meer over, maar tegenwoordig hebben de diaconieën van de kerken toch echt weer een taak om mensen die minder financieel sterk staan te ondersteunen. Wanneer u financiële problemen heeft, bijvoorbeeld door de energiecrisis, kijk dan ook eens op deze pagina.

I.D.O.

Het IDO is een overlegorgaan van diaconieën van elf verschillende kerken.

Voor Kerst en Pinksteren worden er manden met lekkere traktaties met een diaconale groet uitgedeeld bij de verschillende zorgtehuizen in Heerde, zoals Brinkhove, Hofje Wendakker, Herbergier en Philadelphia.

Eind van elk jaar geeft de gemeente Heerde een winterpakket aan een kleine 300 kinderen uit de minder sterkere gezinnen. De diaconieën van Heerde, Wapenveld en Veessen dragen daar extra bij.

In februari 2022 heeft het I.D.O. voor schoonmakers en klussers voor het opknappen van de bungalows van Groot Stokkert voor de opvang van Oekraïners gezorgd.

 

De volgende kerken zijn lid van het IDO:

 • Hervormde Gemeente Heerde (Johanneskerk)
 • Hervormde Gemeente Wapenveld
 • Hervormde Gemeente Veessen
 • Hervormde Gemeente Vorchten
 • Vrije Evangelische Gemeente Heerde (Kruiskerk)
 • Christelijke Gereformeerde Heerde (Rehoboth)
 • Verbindingskerk Heerde (NGK/GKv)
 • Gereformeerde Kerk Wapenveld (De Brug)
 • Protestantse Gemeente Wapenveld (Petruskerk)
 • Christengemeente Hebron Heerde
 • Evangelische Gemeente Immanuël
 • Protestantse Gemeente Heerde (Ontmoetingskerk)

 

Voor contactgegevens van de diaconie per gemeente, kunt u hieronder terecht:

Hervormde Gemeente Heerde, Johanneskerk

Dorpstraat 31, 8181 HM Heerde

E-mail: Diaconie@hervormdheerde.nl

Website van de gemeente: https://www.hervormdheerde.nl

Nederlandse Hervormde Gemeente, Wapenveld,

Kerkstraat 2a, 8191 LV Wapenveld

E-mail: diaconie@hervormdwapenveld.nl

Website van de gemeente: https://hervormdwapenveld.nl/

Hervormde Gemeente Veessen

Kerkstraat 27, 8194 LT Veessen

E-mail: diaconie@kerkveessen.nl

Website van de gemeente: www.hervormdegemeenteveessen.nl

Hervormde Gemeente Vorchten

Kerkweg 17, 8193 KJ Vorchten

Website van de gemeente: www.kerkvorchten.nl

Vrije Evangelische Gemeente Kruiskerk Heerde

van Dijklaan 3 8181 GA Heerde

E-mai: wiu@vegheerde.nl

Website van de kerk: www.vegkruiskerkheerde.nl

Christelijke Gereformeerde kerk Heerde

Acacialaan 45, 8181GG Heerde

E-mai: diaconie@cgk-heerde.nl

Website van de kerk: www.cgk-heerde.nl

Verbindingskerk (NGK/GKv)

Postadres: Postbus 36, 8180 AA  Heerde

E-mailadres diaconie:  diaconie@verbindingskerk.nl

Website van de kerk: www.verbindingskerk.nl

Gereformeerde Kerk “De Brug” Wapenveld,

Kanaaldijk 57, 8191 LW Wapenveld.

E-mail: diaconie@gkdebrug.nl

Website van de kerk: www.gkdebrug.nl

PKN Gemeente “de Petruskerk” Wapenveld,

Adres:   Kwartelweg 9,

8191 AP Wapenveld

Email: diaconie@pkwapenveld.nl

Website: https://pkwapenveld.nl/

Christengemeente Heerde

De Heerd, Griftstraat 8, 8181 VZ Heerde

Contactpersoon voor diaconale vragen: Marijke den Boer

E-mailadres: adrimarijkedenboer@outlook.com

Website: www.hebronheerde.nl

Evangelische Gemeente Immanuël

Centrum ’s Heerenhof, Zwarteweg 10, 8181PD  Heerde

E-mail: secretariaatimmanuel10@gmail.com

Website: www.immanuel-heerde.nl

Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk Heerde

Kanaalstraat 21 8181 HT Heerde

E-mail: diaconie@okheerde.nl  

Website van de kerk: www.okheerde.nl