Pastores-overleg

Weten wat er speelt in Heerde, dat is iets wat voorgangers, pastoraal medewerkers en ook de (burgerlijke) gemeente als geen ander weten. Daarom komen elk jaar alle predikanten, gemeenteleiders en pastoraal werkers samen met de overheid bij elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen.

Het overleg tussen de voorgangers, kerkelijk werkers wordt als zeer prettig ervaren. De kerken staan midden in de samenleving en willen graag, waar dat nodig is, de helpende hand bieden, vanuit maatschappelijke betrokkenheid.

De gemeente kan op haar beurt maatschappelijke problemen delen met de kerkgenootschappen.

De week van verslaving is daar een mooi voorbeeld van. In Heerde is een drugs- en alcoholverslaving een relatief groot probleem. In het pastoresoverleg kunnen er afspraken worden gemaakt tussen de gemeente Heerde en de kerken over hulp, doorverwijzing en voorlichting.