Welkom bij de hervormde gemeente Veessen!

 

De plaatselijke kerk van Veessen bestaat uit ongeveer 250 leden. Wij zijn een onderdeel van de grote landelijke PKN (Protestantse Kerk Nederland). We proberen met elkaar een warme dorpsgemeente te zijn, waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

 

Op zondag komen we samen in het mooie achthoekige kerkje aan Kerkstraat

19 in Veessen. In de diensten, die meestal om 09.30 uur beginnen, zingen we samen psalmen, gezangen en liederen, bidden we samen,lezen we in de Bijbel en luisteren we naar de preek. Om de week is er voor de kinderen de kindernevendienst met hun eigen bezigheden. Er is eventueel oppas voor kleintjes.

 

Naast de zondagsdiensten zijn er de nodige bijeenkomsten. Zo is er o.a. geregeld koffieochtend voor ouderen op woensdagmorgen, het leerhuis (een gespreksgroep voor ieder die geïnteresseerd is) en de zgn. inburgeringskring voor jongere mensen. Voor de kinderen is er in de zomer Vakantiebijbelweek. Rond de feestdagen is er ook altijd van alles te doen.

 

Wil je meer over ons weten? Kijk dan op onze website:

www.hervormdegemeenteveessen.nl

 

Kom ook eens binnen bij ons, iedereen is van harte welkom!!!